به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز در خصوص توقف بخشی از فعالیت های شرکت اعلام داشت تعمیرات دوره ای مربوط به ماشین آلات کوره و اورهال و سرویس اساسی دستگاههای آی اس، لهر بازرسی و بسته بندی که باید هر ۶ سال یکبار انجام گیرد، می باشد.