بورس ٢۴ : بازار سهام در حال تجربه روزهای منفی است.همه درخواست کمک دارند.کسانی که تا همین دو هفته پیش روزانه در حال شناسایی روزانه ۵ درصد سود بودند حالا ۵ درصد زیان می کنند و از مهم تر آن که نمی توانند سهم خود را بفروشند... «هیجان» ذات اقتصاد ماست و روزگاری نه چندان دور در بازار ارز ، سکه و مسکن هم شاهد وقوع چنین شرایطی بودیم...

بورس 24 : بازار سهام در حال تجربه روزهای منفی است.همه درخواست کمک دارند.کسانی که تا همین دو هفته پیش روزانه در حال شناسایی روزانه 5 درصد سود بودند حالا 5 درصد زیان می کنند و از مهم تر آن که نمی توانند سهم خود را بفروشند.

«هیجان» ذات اقتصاد ماست و روزگاری نه چندان دور در بازار ارز ، سکه و مسکن هم شاهد وقوع چنین شرایطی بودیم.

اما بازار ما آنقدرها هم بزرگ نشده که منفی آن را نتوان جمع کرد.روزگذشته خبره ای در کانال خود ارزش صف های فروش چیده شده در ماشین را 600 میلیارد تومان تخمین زده بود و با تقاضای پنهان فروش ، به این نتیجه رسیده بود که 1000 میلیارد تومان برای متعادل کردن بازار کافی است.

همه از حقوقی های بازار توقع حمایت دارند ، حقوقی هایی که باید سر ماه حقوق و دستمزد بدهند.همه ، بورس این روزها را با سال 92 مقایسه می کنند ، اما آن ها این تفاوت عمده بورس 98 با بورس 92 را نمی دانند.یکی نسبت قیمت به درآمد پائین سهم های بزرگ و دیگری بورسی که فقط در صندوق های با درآمد ثابت خود 180 هزار میلیارد تومان پول دارد.

این صندوق ها که ما آن ها را «فیکس اینکام» می شناسیم ، می توانند 15 درصد منابع خود یعنی 27 هزار میلیارد تومان آن را وارد بورس کنند ، اما غیر از تعداد معدودی از این نهادهای مالی بسیاری از آن ها حاضر به سرمایه گذاری جدی در بورس نشده اند یا این که سقف پذیرش سرمایه گذار توسط آن ها پر شده و ناظر بازار اجازه افزایش سقف به آن ها را نمی دهد.

آخرین وضعیت صندوق ها

از محمدرضا معتمد مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین وضعیت صندوق های سرمایه گذاری را جویا شدیم.

او به خبرنگار بورس ۲۴ توضیح داد : موجودی صندوق های فیکس اینکام در سایت بورس قابل مشاهده است. اما به طور کلی صندوق های با در آمد ثابت نصاب های خود را تقریبا طبق آنچه که در اساسنامه و امید نامه آمده، رعایت کرده اند.یعنی وجوه طبق آنچه مشخص بوده، در هر کدام از بخش ها سرمایه گذاری شده که تغییر آن هم مستلزم ابلاغیه جدید برای اصلاح اساسنامه و امید نامه های جدید است.

از این مقام مسئول در سازمان بورس در خصوص میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش صندوق های با درآمد ثابت پرسیدیم که گفت: این عدد به گونه ای است که هر قسمتی از آن در صندوق ها به یک دارایی اختصاص داده شده است. نمی توان بر اساس یک عدد کلی تصمیم گیری نمود چرا که هر صندوقی بر اساس امیدنامه خود سرمایه گذاری کرده است.

۹۰ درصد صندوق ها سقف باز دارند

این مقام نظارتی در برابر این سوال که برخی صندوق ها سقف خود را پر کرده اند و آیا سازمان بورس به آن ها اجازه افزایش سقف برای جذب سرمایه را می دهد؟پاسخ داد : صندوق ها بر اساس مقررات عمل می کنند و البته این صندوق ها حدود ۹۰ درصد ، عمدتا سقف آزاد دارند و می توانند از ظرفیت بازی که دارند برای سرمایه گذاری در بورس یا سایر ابزارها استفاده کنند.سایر صندوق هایی که سقف های غیر آزاد دارند هم 10 درصد این نهادهای مالی را تشکیل می دهند.البته این صندوق ها هم در صورت نیاز با ارائه در خواست به سازمان، می توانند از مزیت افزایش سقف بهره مند شوند.

هنوز نقدینگی خارج نشده، همچنان همه مانده اند

او در پاسخ به این سوال که وضعیت صندوق های در سهام چگونه است و آیا این نهادها با افزایش ابطالی مواجه شده اند؟ پاسخ داد : آخرین وضعیت صندوق ها در شهریور ماه منتشر شده و وضعیت مهرماه این صندوق ها تا یک هفته پس از پایان ماه منتشر می شود که تفاوتی از جهت سرمایه گذاری و حجم نقدینگی در آن دیده نمی شود.

معتمد در خصوص میزان ابطالی صندوق های در سهام گفت: تفاوتی در مهر ماه برای صندوق ها رخ نداده و کارکرد عادی دارند و به نوعی حجم ابطالی متفاوتی با دوران رشد بازار دیده نشده است.