این معدن متعلق به ایمیدرو است و سامان کاوش پیمانکار این معدن است. معدن طبس ۴ معدن جدیدی است و تا کنون تولید چندانی نداشته است.