بورس ٢۴ : خیلی ها معتقدند شروع منفی بازار با سهم های دارویی بود.برخی معقدند که سهم های گروه دارو بدون دلیل رشد کرده اند و دلیلی برای رشد آن ها وجود ندارد ، برخی دیگر نیز معتقدند که دلیل رشد آن ها به ارزش روز دارایی های آن ها ( NAV ) مربوط است و کاملا هم منطقی بوده است. بنابراین انتظار می رود روند رشد منطقی آن ها ادامه دار باشد. مدیر سرمایه گذاری بزرگترین هلدینگ دارویی کشور در خصوص آخرین وضعیت شرکت های زیرمجموعه تیپیکو اظهار نظر کرده است...