با نزدیک شدن به ساعات پایانی تعطیلات چند روزه و آغاز زمان برگشت مسافران، ترافیک در تمامی جاده های مازندران سنگین و پر حجم است...

بورس 24: با نزدیک شدن به ساعات پایانی تعطیلات چند روزه و آغاز زمان برگشت مسافران، ترافیک در تمامی جاده های مازندران سنگین و پرحجم است.

ترافیک در محور هراز از خروجی آمل تا هلومسر سنگین و قبل از پلیس راه آمل تا پیچ پرند نیز نیمه سنگین گاهی سنگین است.

ترافیک در گزنگ، بایجان و آب اسک در محور هراز را نیز نیمه سنگین است.

ترافیک در جاده کندوان را در محدوده های مرزن آباد ، مکارود ، دوزبن، سیاه بیشه و پل زنگوله نیمه سنگین است.

منبع: ایسنا