تامین سرمایه نوین جز اولین شرکت هایی بود که صورت های مالی ۶ ماهه خود را منتشر کرد؛ گزارشی سراسر مثبت که از چشمان بازار دور مانده و همانطور که انتظار می رفت شاهد تحقق سود قابل توجهی در این گزارش هستیم.

بورس 24: تامین سرمایه نوین جز اولین شرکت هایی بود که صورت های مالی 6 ماهه خود را منتشر کرد؛ گزارشی سراسر مثبت که از چشمان بازار دور مانده و همانطور که انتظار می رفت شاهد تحقق سود قابل توجهی در این گزارش هستیم.

تنوین در این گزارش با جهش قابل توجه 58 درصدی سود خالص همراه شده است؛ در حالی که سود خالص شرکت در 6 ماهه 97 در سطوح 178 میلیارد تومان قرار داشت؛ این سود برای 6 ماهه سال جاری به سطوح نزدیک 282 میلیارد تومان رسیده است.

روند سودسازی شرکت در 3 ماهه دوم سال صعودی بوده و شاهد رشد سودسازی خوبی در سهم هستیم.

شرکت در حالی به سود 31 تومانی به ازای هر سهم در 6 ماهه دست یافته، که با این روند سودسازی قادر به شناسایی سود 65 تومانی برای سال جاری می باشد.

بدین ترتیب شرکت هم اکنون 4.6 مرتبه ای در حال معامله بوده در حالی که پی بر ای شرکت تا سطوح 5 الی 5.5 قابلیت افزایش داشته و سهم بازدهی خوبی در پیش رو دارد.

در بررسی عملکرد دوره ای شرکت نیز، نکته مهم این که شیب صعود سودآوری در دوره های 3 ماهه در قیاس با دوره مشابه سال قبل هم با صعود همراه بوده و این امر نشان می دهد روند رو به رشد درآمدی این شرکت تامین سرمایه در نیمه دوم سال حتی بیشتر از نیمه اول سال بوده و وضعیت مثبت سودآوری و رشد قیمتی در نیمه دوم سال در تنوین کماکان ادامه دار می باشد.

همین اطمینان بالا به روند رو به رشد سودآوری و ریسک کم شرکت، سبب شده تا در یک ماهه اخیر روند شرکت در یک بازه 10 الی 15 درصدی در نوسان و طی موج صعودی اخیر نیز ریزش قیمتی را از این سهم شاهد نباشیم.