به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در خصوص سود معاملات درون گروهی توضیحات تکمیلی ارائه نمود.