​برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند که تحرکات این روزهای بازار همانند دی ماه سال ٩٢ است و بازار مانند همان سال با سقوط سنگینی مواجه خواهد شد. امروز بورس ریزش ١٠ هزار واحدی را تجربه کرد و شاید هم سبب شد تا این گمانه زنی ها پررنگ تر شوند. اما با توجه به ورود نقدینگی جدید، عملکرد شرکت ها و همچنین با توجه به صحبت های حمایتی رییس جمهوری از این بازار که روز گذشته مطرح شد بعید به نظر می رسد که این روند ادامه دار باشد و تاریخ برای بورس دوباره تکرار شود.

بورس 24: برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند که تحرکات این روزهای بازار همانند دی ماه سال 92 است و بازار مانند همان سال با سقوط سنگینی مواجه خواهد شد. امروز بورس ریزش 10 هزار واحدی را تجربه کرد و شاید هم سبب شد تا این گمانه زنی ها پررنگ تر شوند. اما با توجه به ورود نقدینگی جدید، عملکرد شرکت ها و همچنین با توجه به صحبت های حمایتی رییس جمهوری از این بازار که روز گذشته مطرح شد بعید به نظر می رسد که این روند ادامه دار باشد و تاریخ برای بورس دوباره تکرار شود.

محمدعلی احمدزاد اصل، خبره بازار سرمایه در گفت وگو با بورس24 در خصوص منفی سنگین امروز بورس و اینکه آیا این تحرکات تکرار سریال اتفاقات سال 92 است یا خیر گفت: سرمایه گذاران باید با آگاهی بیشتری وارد بازار سرمایه شوند. در حقیقت کسانی که به تازگی قصد ورود به این بازار را دارند باید از طریق شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری وارد شوند. در شرایط فعلی بازار به گونه ای نیست که بخواهیم با وقایع سال 92 آن را مقایسه کنیم. معتقد هستم که چنین تصوری وجاهت ندارد.

او در ادامه تصریح کرد: البته در خصوص برخی سهم ها حباب هایی ایجاد شد و این سهم ها با رشد چند برابری مواجه شدند. سهم هایی که فاقد بنیاد مناسب برای سرمایه گذاری بودند و البته سود آوری هم برای سهامدارانشان نداشتند. ریزش و منفی شدن این سهم ها اتفاق خوبی بوده و البته طبیعی هم است. برای تحلیلگران بازار سرمایه نیز پیش بینی این اتفاق کار دشواری نبوده است. این شرکت ها نه سود ده بودند و نه می توانستیم آینده خوبی برایشان متصور باشیم که مجموعا هم بیش از ده درصد بازار را شامل نمی شوند.

این کارشناس خبره بازار سرمایه افزود: این صنایع آمده اند و سرمایه سرمایه گذاران را جذب کردند و مردم را به سمتی سوق دادند که به صورت دسته جمعی وارد این سهم ها شوند. هم اکنون نیز می بینیم که همین سهم ها بیشترین کاهش را داشته اند. به نظر من این اتفاق دور از ذهنی نبود.

احمدزاد اصل با بیان اینکه برای شرکت های بزرگ همچنان پتانسیل رشد وجود دارد اظهار کرد: معتقدم حداقل در کوتاه مدت هیچ واهمه ای نباید داشت. صنایع معدنی، فلزی، پالایشگاهی، نفت و گاز و... از شرایطی برخوردارند که همچنان می توانند برای سرمایه گذاران جذابیت داشته باشند. این سهم ها می توانند موتور محرکه و تامین بازار شوند. منتهی سهامداران همچنان در کش و قوس این هستند که چگونه سرمایه شان را مدیریت کنند. از آنجایی که متحمل ضرر و زیان بسیاری شده اند می ترسند که وارد سهام شرکت های بزرگ و بنیادی شوند.

او با بیان اینکه رشد سهم های بنیادی متناسب با رشد بازار بوده است افزود: سهام های بزرگ و بنیادی بازار متناسب با بازار رشد کرده اند اما روند رشدشان هم نجومی و غیر متعارف نبوده است. سهم هایی که 75 درصد بازار را تشکیل می دهند و پتانسیل لازم را هم برای پاسخگویی به انتظارات سهامداران برای سود سازی را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت دارند. البته نباید انتظار داشته باشیم بورس مانند نیمه نخست سال رشد کند و روند بازار با تعلل همراه خواهد بود. اما با همه این ها همچنان جذابیت در بازار ما وجود دارد.

او با بیان اینکه سرمایه گذاران باید به سهام شرکت های بنیادی ورود پیدا کنند افزود: سرمایه گذاران بازار نگرانی نداشته باشند تا فضای اعتماد در بازار همچنان وجود داشته باشد. به طور قطع یکی از عوامل تقویت بازار ورود نقدینگی جدید بوده است این نقدینگی نیز در حال خروج نیست که نگرانی ایجاد کند به طور کلی معتقدم که اسباب نگرانی وجود ندارد.