بورس ٢۴ : در خبرها آمده که پذیرش شرکت های دارای سهام ممتاز امکان پذیر شد. بر این اساس شرکت هایی که به دلیل وجود سهام ممتاز در ترکیب سهامداری خود در گذشته قادر به پذیرش در بورس نبودند از این پس راه برای پذیرش آن ها باز خواهد بود... سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره اضافه شدن موضوع سهام ممتاز به اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان ابراز داشت: در واقع در حال حاضر این موضوع به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده اما یکسری از دستورالعمل های مرتبط به اساسنامه ای که مشمول موضوع سهام ممتاز می شود، در حال تدوین است...

بورس 24 : در خبرها آمده که پذیرش شرکت های دارای سهام ممتاز امکان پذیر شد. بر این اساس شرکت هایی که به دلیل وجود سهام ممتاز در ترکیب سهامداری خود در گذشته قادر به پذیرش در بورس نبودند از این پس راه برای پذیرش آن ها باز خواهد بود.

سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار بورس 24 درباره اضافه شدن موضوع سهام ممتاز به اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان ابراز داشت: در واقع در حال حاضر این موضوع به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده اما یکسری از دستورالعمل های مرتبط به اساسنامه ای که مشمول موضوع سهام ممتاز می شود، در حال تدوین است.

او با اشاره به زمان نهایی شدن تدوین اساسنامه مربوطه گفت: تدوین اساسنامه مربوط به سهام ممتاز هم اکنون در حال تدوین است و اطلاعات مربوط به آن در اسرع وقت و به محض آماده شدن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره زمان اجرایی شدن این تصمیمات اظهار داشت: در واقع اصل موضوع تصویب امکان پذیر شدن پذیرش شرکت های دارای سهام ممتاز در بورس بود که انجام شد و فعلا صرفا اساسنامه مربوط به آن باید تدوین شود و همچنین دستورالعمل های پذیرش و سایر موارد که به بورس و فرابورس مرتبط است. به محض این که اصلاحات لازم در این خصوص انجام شود و آماده عملیاتی شدن گردد اطلاع رسانی خواهد شد که به نظر نمی رسد زمان زیادی به طول بینجامد.

از علیزاده خواستیم درباره موضوع سهام ممتاز و پذیرش شرکت های دارای این نوع سهام توضیحات بیشتری ارائه کند. او بیان داشت: در واقع با این مصوبه شرکت هایی که دارای سهام ممتاز هستند از این پس می توانند در بورس پذیرش و عرضه شوند. به طور کلی دو نوع سهام ممتاز در هیات مدیره سازمان مورد پدیرش واقع شد. نوع الف مربوط به یکسری از امتیازات در خصوص انتخاب عضو هیات مدیره است. این امتیازات که خاص هستند صرفا به سهامدارانی داده می شود که در زمان پذیرش مالک این سهام هستند و آن را حفظ کرده اند اما اگر سهام خود را قبل از پذیرش فروخته باشند سهام عادی خواهد شد.

وی در ادامه به نوع دوم یا نوع ب این دسته بندی اشاره کرد و گفت: در نوع ب امتیاز بیشتر در خصوص رای به انتخاب مدیران شرکت مختص سهام است و این سهام قاعدتا در نماد و تابلوی جداگانه ای معامله خواهند شد و یکسری از این امتیاز را نخواهند داشت و در واقع امتیاز سهام عادی را خواهند داشت. راهکارهای این امور در حال تدوین است و پس از عملیاتی شدن ما دو نوع سهام ممتاز در بازار سرمایه خواهیم داشت.