به گزارش بورس٢۴، روز چهارشنبه اول آبان ماه شاهد عرضه اولیه سهام سرمایه گذاری آوا نوین در بازار فرابورس خواهیم بود.بدین ترتیب،این سهم با سهمیه هر کد معاملاتی ٢۵٠ سهم در رنج قیمتی ٢١٠ الی ٢١۶ تومان عرضه می شود... سهمیه این عرضه اولیه شامل ٢۵٠ سهم ٢١۶ تومانی است که به هر کد ۵۴ هزار تومان می رسد ؛ هر چند در روز عرضه این تعداد هم به متقاضیان تخصیص پیدا نمی کند!