به گزارش بورس٢۴،شرکت سلولوزی تامین قصد عرضه ١.٢ درصدی سهام تاپیکو را با قیمت پایه هر سهم ٣٧۵ تومان را دارد بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ اول آبان ماه با شرایط یکچا و نقد عرضه می شود