شرکت فولادمبارکه اصفهان امروز ورق گرم با ٣ درصد افت نسبت به پایه قبل با قیمت ٣٩,۴۵٣ ریال در بورس کالا عرضه کرد که در مجموع ٩٩,۵۵٠ تن تقاضا....