محمودرضا خواجه نصیری نایب رئیس شرکت بورس : ایجاد خدمات آنلاین معامله گری ، خدمات پیشرفته مبتنی بر تکنولوژی در حوزه مدیریت پرتفو برای مردم در قالب این ابزارهای سرمایه گذاری تا ورود آنها به بازار سرمایه از طریق سامانه های آنلاین پیشرفته و هسته معاملاتی و ساختار معاملاتی قوی ازدیگر چرخه های لازم تکنولوژی دراین بازار است...

بورس 24 : نایب رئیس شرکت بورس توجه ویژه به فناوری های حوزه بازارهای مالی در مقطع کنونی یکی از اساسی ترین مطالبه مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه برشمرد که بایستی مورد توجه ویژه سیاست گذاران حوزه سرمایه قرار گیرد.

محمودرضا خواجه نصیری نایب رئیس شرکت بورس با اشاره به استقبال گسترده مردم به سرمایه گذاری در شرایط کنونی گفت: توجه ویژه به فناوری های حوزه بازارهای مالی در مقطع کنونی یکی از اساسی ترین مسائلی است که باید مورد توجه ویژه سیاست گذاران حوزه سرمایه قرار گیرد.

وی افزود: درحال حاضر تمایل مردم برای ورود به بازار سرمایه روبه فزونی است و این نکته مثبتی است که می تواند فرصت مناسبی را برای جلب اعتماد عمومی و همچنین هدایت نقدینگی به بازار سرمایه مهیا کند.

نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: با این وجود اما نکته اساسی آن است که درگاه‌های ورود مردم به بازار سرمایه و همچنین تصمیم سازی آنها برای سرمایه گذاری ، درگاه‌های پیشرفته ای نیست.

خواجه نصیری با اشاره به تجربه بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا خاطرنشان کرد: تجربه بازار های پیشرفته دنیا در حوزه سرمایه به ویژه آن بخشی که توانسته بازار سرمایه را به عنوان اصلی‌ترین وحتی تنها مرجع سرمایه گذاری به مردم معرفی کند، نشان می دهد که این نهادها کوشیده اند تا ابزارهای تکنولوژیک را در مسیر همراهی مردم با بازار سرمایه قرار دهند.

وی افزود:به عبارت دیگر اگر صحبت از ورود قابل توجه مردم و بازار سرمایه می شود ،باید تکنولوژِی آن را هم داشته باشیم .

به گفته مدیرعامل تامین سرمایه تمدن؛ چرخه تکنولوژِی لازم برای ورود بهینه مردم به بازار سرمایه از درگاه ها و پیشخوان های جذب سرمایه مردم ؛ارایه مشاوره‌های مبتنی بر تکنولوژی ، روبات های مشاور و همچنین استفاده از الگوریتم های معاملاتی ، فراهم کردن ابزارهای اطلاعات از حوزه BIG DATA وتجمیع و هدفمند کردن آن برای ایجاد یک راهکار مبتنی بر دانش بالای بازار سرمایه به مردم برای تصمیم گیری است.

وی افزود: ایجاد خدمات آنلاین معامله گری ، خدمات پیشرفته مبتنی بر تکنولوژی در حوزه مدیریت پرتفو برای مردم در قالب این ابزارهای سرمایه گذاری تا ورود آنها به بازار سرمایه از طریق سامانه های آنلاین پیشرفته و هسته معاملاتی و ساختار معاملاتی قوی ازدیگر چرخه های لازم تکنولوژی دراین بازار است.

نایب رئیس شرکت بورس تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی اساسی ترین نقطه ای که باید بازار سرمایه روی آن تمرکز کند ،ارتقا و توسعه تکنولوژی برای مردم است و این خدمتی است که امروزه از سوی مردم و بخش زیادی از مردم مطالبه می شود و بایستی بازار سرمایه برای آن به صورت هدفمند برنامه‌ریزی کند تا این بستر متناسب با افزایش اقبال مردم به بازار توسعه یابد.