به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٣٣ درصدی شرکت آتیه داده پرداز از محل سود انباشته را صادر نمود.