پاکسان در گزارش نه ماهه تولید و فروش، درآمدی بالغ بر ۷۱۸ میلیارد تومان را به ثبت رساند، در حالی که این شرکت در دوره مشابه سال قبل فروشی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان را محقق کرده بود.

بورس 24: پاکسان در گزارش نه ماهه تولید و فروش، درآمدی بالغ بر ۷۱۸ میلیارد تومان را به ثبت رساند، در حالی که این شرکت در دوره مشابه سال قبل فروشی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان را محقق کرده بود.

پاکسان ۵۷ ساله، یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شوینده در کشور است با در اختیار داشتن برندهای چون برف، گلنار، گلی، کیمیا،نسیم، ارکید، پونه، پوش، سیو ، رخشا، سپید ، شبنم، کاوالییر؛ همچنین باید به این موضوع نیز توجه داشت که شرکت های ساینا و گلتاش نیز برای تولید از برندهای پاکسان و تحت مجوزهای تولید این شرکت، بخش عمده ای از محصولات خود را تولید می کنند.

پاکسان در سال مالی ۹۷ موفق به تحقق سود خالص ۹۴.۵ میلیارد تومان شده بود و درآمد عملیاتی این شرکت در حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. اما اکنون پاکسان توانسته در نه ماهه درآمدی بالغ بر ۷۱۸ میلیارد تومان را عملیاتی کند و می توان انتظار داشت که وعده مدیر عامل این شرکت در جهت تحقق ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش، تا پایان سال مالی این شرکت محقق خواهد شد.

با توجه به شرایط موجود در پاکسان مبنی بر تولید با تمام توان، ورود به حوزه تامین کالاهای تجاری در راستای تامین مواد اولیه واحد های شوینده از جمله اسید سولفوریک و تگزاپون، گلیسیرین و ... همچنین تنوع دهی به سبد تولید و کاهش هزینه سربار با توجه به تولید با تمام ظرفیت، همچنین فعالیت در حوزه صادرات محصولات، انتظار عملکردی بسیار متقاوت تر از سال مالی ۹۷ پاکسان در بخش سودآوری بسیار محتمل است.

با در نظر گرفتن حاشیه سود متوسط ۲۰ درصد و فروش حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان، تحقق سودی در محدوده ۲۰۰ میلیارد تومان برای پاکسان دور از ذهن نخواهد بود؛ با توجه به اینکه صورت های مالی نه ماهه پاکسان با توجه به مهلت قانونی به زودی منتشر خواهد شد، باید دید پاکسان ۱۲۰۰ تومانی چه گزارشی را برای نه ماهه منتشر خواهد کرد.