بورس ٢۴ : نخستین شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری موسوم به OMSدر آستانه فرابورسی شدن قرار گرفت... حمید رضا عبدالله پور مدیرعامل شرکت رایان هم افزا در خصوص آخرین ترکیب سهامداران این شرکت به بورس ٢۴ گفت: هیات پذیرش فرابورس نظر مثبت خود را در خصوص ورود این شرکت به بازار دوم اعلام کرده است. ما تلاش می کنیم مراحل کار اعم از افزایش سرمایه و تبدیل شرکت به سهامی عام را تا اوایل زمستان طی کنیم ، تا انشالله بتوانیم شاهد عرضه اولیه سهام این شرکت در فرابورس ایران باشیم...

بورس 24 : نخستین شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری موسوم به OMSدر آستانه فرابورسی شدن قرار گرفت.

حمید رضا عبدالله پور مدیرعامل شرکت رایان هم افزا در خصوص آخرین ترکیب سهامداران این شرکت به بورس 24 گفت: هیات پذیرش فرابورس نظر مثبت خود را در خصوص ورود این شرکت به بازار دوم اعلام کرده است. ما تلاش می کنیم مراحل کار اعم از افزایش سرمایه و تبدیل شرکت به سهامی عام را تا اوایل زمستان طی کنیم ، تا انشالله بتوانیم شاهد عرضه اولیه سهام این شرکت در فرابورس ایران باشیم.

مالکان شرکت؟

وی در مورد ترکیب مالکان اصلی شرکت گفت : ترکیب سهامداری فعلی رایان هم افزا شامل 34درصد تامین سرمایه نوین، 28درصد تامین سرمایه سپهر ، 18درصد کارگزاری تدبیرگران فردا و 20درصد نیز گروه آدورا مشاور است. سرمایه فعلی شرکت هم یکصد میلیارد ریال است که مراحل افزایش سرمایه به دویست میلیارد ریال، از محل مطالبات حال شده، سود انباشته و آورده ی نقدی در حال انجام و پیگیری است.

او توضیح داد : شرکت رایان هم افزا از سال 1384 ارائه انواع سرویس های نرم افزاری به نهادهای مالی بازار سرمایه را بر عهده دارد. هم اکنون نیز این شرکت با یک تیم 120 نفره در حال ارائه و توسعه خدمات خود است. در حال حاضر شرکت رایان هم افزا در حال ارائه سرویس های جامع نرم افزاری به 150 صندوق سرمایه گذاری مشترک، 67 کارگزاری و 41 سبدگردان است.

روی ریل رشد

مدیرعامل شرکت رایان هم افزا در خصوص عملکرد و فعالیت های شرکت تصریح کرد: از نگاه من با توجه به ارتباط و نقش فناوری اطلاعات در خدمات بازار سرمایه و پتانسیل ها و فرصت های توسعه ای این بازار، شرکت های نرم افزاری نظیر رایان هم افزا فضای بسیار مناسبی را جهت سرمایه گذاری و گسترش خدمات در پیش رو دارند. در این مسیر ما با مستحکم سازی خدمات زیرساختی نهادهای مالی، ایجاد امکان اختصاصی سازی خدمات از سوی این نهادها و همچنین توسعه ی محصول ها و بازارها سعی خواهیم کرد شرکت را روی ریل رشد نگه داریم.