به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل و نقل توکا از تعدیل قرارداد انجام عملیات حمل جاده ای محصولات صادراتی شرکت فولادمبارکه اصفهان به شماره ۴٨۴۵٣٧٣۶ به میزان ١۵ درصد خبر داد.