تصاویر جدید‌ از نفتکش آسیب دیده SABITI و محل آسیب‌دیدگی‌این نفتکش شرکت ملی نفتکش منتشر شد.

بورس 24: پس از بروز مشکل برای نفتکش ایرانیSABITI به تازگی‌ تصاویر جدید‌ی از نفتکش آسیب دیده SABITI و محل آسیب‌دیدگی منتشر شد.


این نفتکش در حادثه مذکور از محل دو مخزن اصلی آسیب‌ دید‌‌؛ مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفته بود که محموله این نفتکش نفت‌خام بوده است و نشت نفت از دو مخزن آسیب‌دیده این نفتکش به‌طور کامل مهار شده است.

به گفتهمدیرعامل شرکت ملی نفتکش ‌‌نفتکشسابیتی(SABITI) تا چند روز‌ آینده به آب‌های ایران می‌رسد.

صبح ‌روز ‌جمعه‌ ۱۹مهرماه‌، یک فروند نفتکش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفتکش در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد، دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دید‌ و بخشی از نفت موجود در آن به دریای سرخ ریخت؛ طبق اعلام شرکت ملی نفت‌کشایرا‌ن، نفتکش ایرانی ‌در ۲ انفجار جداگانه‌در ساعت‌های ۵ و ‌۵:۲۰‌‌صبح در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد‌.

این سانحه آسیبدیدگیدر مخازن ۱ و ۲ در قسمت سمت راست کشتی به ابعاد نیم تا یک و نیم متر در بدنه کشتی ایجاد کرد.

منبع: فارس