به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام داشت پیرو انتشار اطلاعیه درخواست ارایه مهلت جهت رعایت ماده ١٩ مکرر ١/ ١٢ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، تعلیق نماد معاملاتی فرابورس ایران حداکثر تا تاریخ ١٣٩٨.٠٧.٢۴ ادامه می یابد.