همراه اول با انتشار گزارش شهریور ماه خود، راه را برای انتشار صورت های مالی مثبت ۶ ماهه باز کرده و سهامداران خود را همچنان به تحقق سودهای بالا خوشبین نموده است.

بورس 24: همراه اول با انتشار گزارش شهریور ماه خود، راه را برای انتشار صورت های مالی مثبت 6 ماهه باز کرده و سهامداران خود را همچنان به تحقق سودهای بالا خوشبین نموده است.

این شرکت در 6 ماهه، به درآمد قابل توجه 8426 میلیارد تومانی دست یافته که رشد بسیار خوبی را نشان می دهد.

درآمد شرکت در 6 ماهه سال قبل، در سطح 6727 میلیارد تومانی قرار داشته و بدین ترتیب شاهد رشد 25 درصدی درآمد زایی این شرکت در 6 ماهه سال 98 به نسبت سال 97 هستیم.

همانطور که مشاهده می شود، در 3 ماهه دوم سال درآمد همراه اول در کانال 1400 میلیارد تومانی قرار در حالی که در 3 ماهه اول در کانال 1300 میلیارد تومانی قرار داشت.

بدین ترتیب شرکت در 3 ماهه اول سال، درآمد 3988 میلیارد تومانی و در 3 ماهه دوم سال درآمد 4438 میلیارد تومانی داشته است.

درآمد زایی همراه اول در 3 ماهه دوم، رشد 11 درصدی را به نسبت 3 ماهه اول سال داشته است.

حال با بررسی صورت های مالی این شرکت در خواهیم یافت با سرمایه جدید 1920 میلیارد تومانی در 3 ماهه اول، شرکت به سود 45 تومانی رسیده و در 3 ماهه دوم سال می توان به سود بالاتر در محدوده 50 تومان خوشبین بود و سود 6 ماهه حداقل 95 تومانی را انتظار داریم.

این انتظارات در روند حرکتی سهم متمرکز شده و طی یک ماهه اخیر، شاهد بازدهی 10 درصدی بودیم؛ در حالی که همراه اول در طول سال نوسان بالایی نداشته و حالا خوشبینی خوبی در سهم ایجاد شده است که سبب تحرکات بیشتری در روند قیمتی و حرکتی همراه شده است.