به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرامیک های صنعتی اردکان اعلام داشت در مناقصه کاتالیست های واحد SRU شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و سرامیک بال آلومینایی شرکت پالایش نفت تهران برنده شذه است.