به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨مبلغ ٣١میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که حدود ١٠میلیارد تومان از این مبلغ را در شهریور ماه کسب کرده است.