ترکیه گفته، این کار را انجام ندهید وزارت خزانه‌ داری آماده است؛ گوش به زنگ باشید رئیس جمهور آمریکا نوشت: «به همراه "لیندسی گراهام" (سناتور جمهوری‌ خواه) و تعداد زیادی از اعضای کنگره از جمله دموکرات‌ ها در حال تعامل درباره اعمال تحریم‌ های شدید علیه ترکیه هستیم...

بورس 24: رئیس جمهور آمریکا نوشت: «به همراه "لیندسی گراهام" (سناتور جمهوری‌ خواه) و تعداد زیادی از اعضای کنگره از جمله دموکرات‌ ها در حال تعامل درباره اعمال تحریم‌ های شدید علیه ترکیه هستیم.

وزارت خزانه‌ داری آماده اقدام بوده و توافق بزرگی در این باره وجود دارد. ترکیه خواسته که این اتفاق نیفتد. گوش به زنگ باشید.»

منبع: انتخاب