معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان: با توجه به آنچه در ابتدای سال نیز پیش‌بینی شده و در گزارش توجیهی نیز اشاره کردیم، واحد تصفیه و تقطیر گاز مایع سوم به بهره برداری رسیده است.

بورس 24: پالایشگاه اصفهان در ماه گذشته موفق شد یکی از طرح‌های توسعه خود را به بهره‌برداری برساند و واحد را وارد مدار تولید نماید. این شرکت تا پایان سال برنامه دیگری برای بهره‌برداری از پروژه ندارد اما سال آینده با توجه به استراتژی های پالایشگاه بهره برداری از پروژه تصفیه گازوئیل در دستور کار خواهد بود.

مهدی صرامی معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان در خصوص اجرای طرح توسعه اخیر این شرکت به خبرنگار بورس ۲۴ گفت: با توجه به آنچه در ابتدای سال نیز پیش‌بینی شده و در گزارش توجیهی نیز اشاره کردیم، واحد تصفیه و تقطیر گاز مایع سوم به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: اجرای این طرح باعث رشد ظرفیت به میزان ۳۸۰ هزار بشکه پالایش شده است که ماهانه ۳۱ میلیارد تومان تاثیر مثبت بر سودآوری دارد که این موضوع را اطلاع رسانی کرده ایم.

وی ادامه داد: برای سال جاری همین طرح توسعه بوده که به بهره برداری رسیده است و سایر پروژه ها از جمله پروژه تصفیه گازوئیل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و شرکت از عایدی آن استفاده خواهد کرد.

صرامی گفت: سود شناسایی شده از این پروژه در سال جاری از قبل در حساب ها شفاف سازی شده است .

معاون مالی و اقتصادی پالایشگاه اصفهان گفت: همه این تولیدات به شرکت پالایش و پخش واگذار می‌شود و در مورد صادرات و یا پخش داخلی خودِ پالایش و پخش تصمیم‌گیری خواهد کرد. ما به عنوان تولیدکننده و خدماتی محصولات را به پالایش و پخش واگذار می‌کنیم.

وی در مورد وضعیت تولید و فروش شرکت نیز گفت: همانطور که تا کنون هیچ گونه مشکلی برای پالایشگاه پیش نیامده و همه چیز به خوبی جلو رفته است امیدواریم تا پایان سال هم این روند تداوم داشته باشد.