به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز اعلام داشت در سال جاری تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را دارد.