بورس ٢۴ : بر اساس گزارش های ماهانه منتشر شده، شرکت های سیمانی بورسی در دوره ۶ ماهه اول امسال در مجموع ١٨ میلیون و ٩١۶ هزار و ۶۵٧ تن سیمان و کلینکر فروختند که ٩٠ درصد از این حجم را سیمان و ١٠ درصد آن را کلینکر تشکیل داده است. ارزش ریالی کل فروش محصولات شرکت های بورسی در این دوره ۶ ماهه بیش از ٣٠ هزار و ٣١٩ میلیارد ریال بوده است. از میان ٢٩ شرکت سیمانی فعال در بورس سیمان سپاهان با ١ میلیون و ۴٩۴ هزار و ٩۵٨ تن بالاترین حجم فروش را داشت و...