گل گهر در حالی گزارش عملکرد شهریور ماه خود را منتشر کرده، که شاهد ادامه ثبت فروش های سنگین در این شرکت هستیم؛ اما نکته مهمتر در این شرکت روند نرخ های فروش محصول اصلی این غول سنگ آهنی یعنی گندله می باشد.

بورس 24: گل گهر در حالی گزارش عملکرد شهریور ماه خود را منتشر کرده، که شاهد ادامه ثبت فروش های سنگین در این شرکت هستیم؛ اما نکته مهمتر در این شرکت روند نرخ های فروش محصول اصلی این غول سنگ آهنی یعنی گندله می باشد.

همانطور که در گزارش عملکرد 6 ماهه کگل مشخص است، گندله محصول اصلی در سبد فروش شرکت بوده و حدود84 درصد از سبد فروش این غول سنگ آهنی به این محصول اختصاص یافته است.

فروش گندله در کگل از اول سال تاکنون با روندی بسیار مناسب، صعودی بوده و اخیرا به دلیل تغییر فرمول نرخ گذاری این محصول قیمت گندله افزایش خوبی نیز داشته است.

به طوری که قیمت گندله در شهریور ماه به نسبت اول سال، رشد 13 درصدی را تجربه کرده و شرکت توانسته رشد فروش خوبی را تجربه نماید.

فروش 6 ماهه امسال نیز به نسبت 6 ماهه سال قبل رشد قابل توجه 79 درصدی را داشته است؛ که با توجه به ماهیت معدنی شرکت و رشد آرام بهای تمام شده انتظار ادامه سود سازی های بالا در کگل را داریم.

نکته مهم دیگر در سرفصل سرمایه گذاری های گل گهر نهفته است؛ به عبارتی یک بعد شرکت تولیدی و بعد دیگر شرکت سرمایه گذاری می باشد.

مالکیت در سهام شرکت های مهم و سود سازی مانند سرمایه گذاری گل گهر و گهر زمین و فولاد سیرجان و آهن و فولاد گل گهر تنها بخشی از سرمایه گذاری های این شرکت می باشند.

سال گذشته حدود487 میلیارد تومان سود از این شرکت ها حاصل شده است. امسال قطعا این رقم با جهش سنگینی همراه خواهد شد.

بدین ترتیب سود قابل توجهی نیز از طریق سرمایه گذاری ها در انتظار کگل می باشد.

حال شرکت در 3 ماهه بدون سود این سرمایه گذاری ها، با رشد 49 درصدی سود خالص همراه شده و به سود 1131 میلیارد تومانی رسیده است.

در گزارشات بعدی هم شاهد اثر گذاری افزایش نرخ گندله در فروش و سود سازی شرکت و رشد سود عملیاتی خواهیم بود.

هم چنین در دیگر بعد شرکت، پتانسیل سرمایه گذاری ها بیش از پیش نمود پیدا کرده و شاهد جهش سود سرمایه گذاری ها در گل گهر خواهیم بود.

همین دو عامل این سهم را به سهم کم ریسک و پر پتانسیل با دید میان مدت تبدیل کرده است.