بورس ٢۴ : هر یک از ٢ هزار و ٨۵۵ واحد مسکونی فروخته شده در تهران در ماه شهریور به طور متوسط با قیمت میانگین یک میلیارد تومان به دست خریدار رسیده است... جدول خلاصه صورت وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در ماه شهریور نشان می دهد: گردش مالی این بازار طی ماه گذشته ٢ هزار و ٩۴٠ میلیارد تومان بوده است که نسبت به گردش مالی ماه مرداد ٢٠ درصد کاهش از خود نشان می دهد...

بورس 24 : هر یک از 2 هزار و 855 واحد مسکونی فروخته شده در تهران در ماه شهریور به طور متوسط با قیمت میانگین یک میلیارد تومان به دست خریدار رسیده است.

جدول خلاصه صورت وضعیت معاملات مسکن شهر تهران در ماه شهریور نشان می دهد: گردش مالی این بازار طی ماه گذشته 2 هزار و 940 میلیارد تومان بوده است که نسبت به گردش مالی ماه مرداد 20 درصد کاهش از خود نشان می دهد.

بخشی از این کاهش گردش مالی (ارزش کل مبایعه نامه های منعقد شده در تهران طی یک ماه) به کاهش 15 درصدی حجم معاملات مسکن در شهریور نسبت به مرداد و بخشی دیگر به افت 3 درصدی قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط است.

ارزش کل واحدهای مسکونی فروخته شده در تهران در ماه مرداد 3 هزار و 670 میلیارد تومان بود.

هر واحد مسکونی در تهران در بهار امسال به طور متوسط با قیمت یک میلیارد و 200 میلیون تومان معامله می شد. در پایان تابستان اما بخاطر کاهش قیمت مسکن این رقم به یک میلیارد تومان رسیده است.

احتمال این که ارزش میانگین واحدهای مسکونی فروخته شده در پاییز امسال به زیر یک میلیارد تومان بیاید زیاد است.