بورس ٢۴ : به جرات می توان گفت هفته گذشته بانک ملت نقش لیدر بازار را داشت و با هر تکانه بانک ملت مسیر بازار سرمایه تغییر می کرد، بازار سرمایه هفته گذشته عمدتا منفی بود و شاخص کل افت ١۴٠٠٠واحدی را تجربه کرد و در ٣١٣هزار واحد آرام گرفت... یکی از گروه هایی که تحلیل گران بسیاری آن را جزو پر پتانسیل ها برای رشد اعلام می کردند گروه بانکی بود که متاثر از برخی هیجانات به یکباره روند منفی در پیش گرفته و در حدود ١٠ تا ٢٠ درصد کاهش ارزش داشتند ، گروه بانکی بودند...

بورس 24 : به جرات می توان گفت هفته گذشته بانک ملت نقش لیدر بازار را داشت و با هر تکانه بانک ملت مسیر بازار سرمایه تغییر می کرد، بازار سرمایه هفته گذشته عمدتا منفی بود و شاخص کل افت 14000واحدی را تجربه کرد و در 313هزار واحد آرام گرفت.

یکی از گروه هایی که تحلیل گران بسیاری آن را جزو پر پتانسیل ها برای رشد اعلام می کردند گروه بانکی بود که متاثر از برخی هیجانات به یکباره روند منفی در پیش گرفته و در حدود 10 تا 20 درصد کاهش ارزش داشتند ، گروه بانکی بودند.

وقت ریزش سهام بانکی نبود

بهروز خدارحمی مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات، شرکتی که در این روزها به شدت از سهام بانک صادرات نیز حمایت کرد ، در خصوص جو حاکم بر گروه بانکی در هفته گذشته به خبرنگار بورس 24 گفت: معتقدم که وقت ریزش ارزش سهام بانک ها نبود ، چرا که روند حرکت این گروه به نسبت کلیت بازار کمتر بود و رفتار سهامداران در هفته گذشته عجیب بود.زمانی که بازار مثبت است برخی سهام با سرعت عجیبی رشد می کنند و بازدهی انفجاری را برای سهامداران محقق می کنند و تصور می شود که بیش از ارزش واقعی رشد کرده اند ، در نتیجه در این گروه ها نیاز به اصلاح وجود دارد تا قیمت ها با واقعیت ها تطبیق پیدا کند.

او گفت : این یک رفتار منطقی است که بخشی از بازار که رشد های بیشتری داشته و هیجانی بوده است ، اصلاح قیمت کند.اما زمانی که بازار در روند منفی قرار می گیرد با این موضوع مواجه می شویم که همه سهم ها به یک نسبت ریزش می کنند ، حتی سهامی که روند رشد ارزش آن ها انفجاری نبوده و البته این یک اتفاق عجیب است.

وی ادامه داد: روند ریزشی این روزهای بازار متاثر از اخبار منفی در کلان اقتصاد یا خبرهای سیاسی منفی نبوده است و جزو معدود دفعاتی بود که در یک سال گذشته بازار بدون دلیل منطقی از مسیر خود خارج می شد ، در این شرایط سهم هایی هم که با شیب ملایم تری رشد داشتند با افت قیمت روبرو شدند.

خدارحمی گفت: در مدت اخیر بانک ها رشد آرام و پایداری داشتند اما به دلیل رفتارهای توده وار بازار در هفته گذشته با ریزش روبرو شدند. با توجه به شرایط موجود و حذف نگرانی هایی که سال های گذشته با آن ها درگیر بودند به نظر می رسد که بانک ها برای سرمایه گذاری مطلقا نگرانی ندارند.

همه چیز برای رشد مهیاست

وی درباره بانک صادرات هم گفت: بانک صادرات به نسبت یک ماه پیش از بعد عملکردی و ترکیب سهامداری با توجه به ترکیب جدید سهامداران که برنامه ای برای عرضه های کلان ندارد ، ساختاری مستعد تر برای رشد قیمت دارد و سهامداران منتظر گزارش شش ماهه بانک باشند.در حال حاضر همه چیز برای حرکت ارزش سهام «وبصادر» در مسیر رشد مهیاست.