به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت لابراتوار های رازک در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ حدود٢١۶میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که ۴۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه می باشد.