به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گزارش تفسیری اعلام نمود،تمامی سهام خود در پتروشیمی آپادانا را از طریق مزایده در مهرماه به فروش خواهد رساند.همچنین شرکت قصد دارد سرمایه خود را از ٩١،۵٠٠میلیارد ریال به ١۵٠،٠٠٠میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش دهد.گفتنی است این شرکت برای تامین مالی قصد دارد اقدام به واگذاری درصدی از سهام شرکت ها و طرح ها از طریق عرضه اولیه نماید.