سرمایه گذاری امید به تازگی صورت های مالی ۶ ماهه خود را منتشر کرده است؛ در این گزارش شاهد انتشار گزارش تفسیری مهمی نیز بودیم که حاوی نکات بسیار مهمی است که نشان می دهد سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و این سهم مغفول مانده از چشمان بازار، به مانند آتش زیر خاکستر هر لحظه امکان شعله ور شدن و رشد تا سطوح ارزش ذاتی خود را دارا می باشد.

بورس 24: سرمایه گذاری امید به تازگی صورت های مالی 6 ماهه خود را منتشر کرده است؛ در این گزارش شاهد انتشار گزارش تفسیری مهمی نیز بودیم که حاوی نکات بسیار مهمی است که نشان می دهد سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و این سهم مغفول مانده از چشمان بازار، به مانند آتش زیر خاکستر هر لحظه امکان شعله ور شدن و رشد تا سطوح ارزش ذاتی خود را دارا می باشد.

شرکت در گزارش خود، ارزش ان ای وی را در سطوح 1141 تومان اعلام کرده که با قیمت های روز پرتفوی شرکت، ارزش ان ای وی به سطوح بالای 1200 تومان رشد داشته است.

با اعمال ضریب 70 الی 75 درصدی ان ای وی، به ارزش ذاتی 800 الی 860 تومانی برای سرمایه گذاری امید خواهیم رسید که با قیمت های فعلی محدوده 620 تومانی فاصله بسیار زیادی دارد.

دیگر نکته مهم در سرمایه گذاری امید، تحقق 815 ریال سود به ازای هر سهم در 6 ماهه می باشد که این سود 73 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل بوده و سرمایه گذاری امید را در معرض سود سازی بالا هم قرار داده است.

حال در یک ماهه اخیر همانطور که مشخص است سهم بازدهی نداشته و از رشد بازار جا مانده است؛ در حالی که سهم ارزش ذاتی 800 الی 860 تومانی و توان سود سازی بالای 100 تومانی داشته و کف قیمتی 600 تومانی را نیز بسته است.

بدین ترتیب در بازه میان مدت از این سهم انتظار بازدهی 30 تا 40 درصدی با ریسک کم را داریم.