گروه گسترش نفت و گاز پارسیان یکی از شرکت های پر پتانسیل فعال در حوزه پتروپالایش است؛ با پرتفویی ارزنده از پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تبریز، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی پارس،پتروشیمی زاگرس،پالایش نفت شیراز، پتروشیمی خراسان و...