سایپا گزارش تولید و فروش متفاوتی در شهریور ماه منتشر ساخت و سبب شد تا توجه بازار به این سهم جلب شده و روند سهم نیز صعودی شود؛ گزارشی که هم در زمینه تولید و فروش مقداری و هم ریالی رکورد شکنی کرده است.

بورس 24: سایپا گزارش تولید و فروش متفاوتی در شهریور ماه منتشر ساخت و سبب شد تا توجه بازار به این سهم جلب شده و روند سهم نیز صعودی شود؛ گزارشی که هم در زمینه تولید و فروش مقداری و هم ریالی رکورد شکنی کرده است.

سایپا در 5 ماهه سال به فروش 3946 میلیارد تومانی رسیده است؛ در حالی که در 1 ماهه شهریور ماه به فروش سنگین و قابل توجه بیش از 1793 میلیارد تومانی دست یافته و تحول را در فروش خود به همراه داشته است.

نکته جالب این که فروش شرکت در نیمه اول سال با ثبت فروش عالی شهریور ماه، حالا از فروش نیمه اول سال 97 هم پیشی گرفته است.

شرکت در نیمه اول سال 97، به فروش 5350 میلیاردی رسیده بود که بدین ترتیب شاهد رشد 7 درصدی فروش 6 ماهه 98 به نسبت 97 هستیم.

همانطور که مشخص می باشد، به خصوص پس از ورود مدیریت جدید روند تولید و تکمیل خودرو در سایپا شدت بیشتری گرفته و در شهریور ماه این امر کاملا مشخص است.

رشد تولید و فروش و کاهش تعهدات سال قبل، سبب شده کم کم نرخ های فروش شرکت هم احیا و فروش ریالی سایپا هم دستخوش تغییرات مثبت خوبی شود.

همانطور که در سوابق معاملاتی سهم مشاهده می شود، از زمان انتشار گزارش عملکرد شهریور ماه جو خوش بینی خوبی در سایپا حاکم شده است و شاهد رشد قیمتی خوبی در سهم هستیم.

طی 1 ماهه اخیر بازدهی سهم به بیش از 34 درصد رسید، که رقم قابل توجهی هم در بازار و هم گروه خودرو می باشد و تحلیلگران اعتقاد دارند اگر روند شهریور ماه در مهر ماه هم دنبال شود قیمت های بالاتری می تواند برای سهام این شرکت به ثبت برسد.