این روزها افق کوروش در دو بعد، در حال حرکت های قابل توجه می باشد؛ یکی گسترش فعالیت های خود با افتتاح شعب جدید و ثبث فروش های خیزشی و دوم هدایت نقدینگی شرکت به سمت سرمایه گذاری های با ارزش افزوده، که این دو بعد سبب شده تا شاهد تحولات گسترده ای در وضعیت عملیاتی و قیمت سهام شرکت باشیم.

بورس 24: این روزها افق کوروش در دو بعد، در حال حرکت های قابل توجه می باشد؛ یکی گسترش فعالیت های خود با افتتاح شعب جدید و ثبث فروش های خیزشی و دوم هدایت نقدینگی شرکت به سمت سرمایه گذاری های با ارزش افزوده، که این دو بعد سبب شده تا شاهد تحولات گسترده ای در وضعیت عملیاتی و قیمت سهام شرکت باشیم.

افق کوروش پس از خرید 2.5 درصد از سهام بانک سامان، حالا وارد جمع سهامداران بالای 1 درصدی شیر پگاه گلستان شده و به نظر می رسد قصد خرید 5 درصد از سهام این شرکت را داشته باشد.

گفتنی است ارزش روز سرمایه گذاری افق کوروش در سهام بانک سامان، معادل 66 میلیارد تومان و ارزش روز 5 درصد سهامی که قصد خریدش را در پگاه گلپایگان دارد معادل 18 میلیارد تومان خواهد بود.

همانطور که در صورت های مالی 3 ماهه شرکت مشخص است، نقدینگی شرکت در سطح 154 میلیارد تومان و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت با جهش 481 درصدی، به سطوح بیش از 61 میلیارد تومان رسیده است.

به نظر می رسد، کم کم شاهد تحولات گسترده تری در حجم و تنوع سرمایه گذاری های افق کوروش در شرکت های مختلف و عمدتا صنایع غذایی باشیم، که این امر می تواند کوروش را به هلدینگی قوی در صنعت صنایع غذایی تبدیل نماید.

اما بعد دیگر تحولات در افق کوروش، در زمینه فروش صورت پذیرفته است؛ شرکت در شهریور ماه به فروش سنگین 794 میلیاردی رسیده است که سیر تحولات فروش در نمودار ذیل به خوبی مشخص می باشد.

فروش شرکت همچنان در مسیر رو به رشد خوبی قرار گرفته و در این مسیر به زودی شاهد رسیدن فروش افق کوروش به سطوح بالای 800 میلیارد تومان در هر ماه بوده که این امر سبب تحولات شگرفی در بودجه نیز خواهد شد.