بورس ٢۴ : قرار است طی روزهای آتی ۶ پالایشگاه بورسی به روش جدید عرضه اولیه شوند. این را دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی گفته و اعلام کرده که این پالایشگاه ها به مردم واگذار خواهند شد. به بیان واضح تر دولت قصد دارد سهام شرکت های پالایشی که متعلق به خودش است را با بهره گیری از مدل های عرضه اولیه واگذار کند. البته به طور قطع باید برای موفقیت این عرضه ها یا در قیمت عرضه یا در نحوه پرداخت جذابیتی ایجاد کند تا مردم برای خرید ترغیب شوند. از ناصر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت پرسیدیم که عرضه سهام پالایشی که در مالکیت دولت است به مردم چه نتایجی را به همراه خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: قطعا اینگونه عرضه ها منافع بسیاری را به همراه خواهد داشت. نخست آن که نقدینگی جامعه به سمت تولید هدایت می شود. دوم مردم محل مطمئینی سرمایه گذاری می کنند...

بورس 24 : قرار است طی روزهای آتی 6 پالایشگاه بورسی به روش جدید عرضه اولیه شوند. این را دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی گفته و اعلام کرده که این پالایشگاه ها به مردم واگذار خواهند شد.

به بیان واضح تر دولت قصد دارد سهام شرکت های پالایشی که متعلق به خودش است را با بهره گیری از مدل های عرضه اولیه واگذار کند. البته به طور قطع باید برای موفقیت این عرضه ها یا در قیمت عرضه یا در نحوه پرداخت جذابیتی ایجاد کند تا مردم برای خرید ترغیب شوند.

از ناصر عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت پرسیدیم که عرضه سهام پالایشی که در مالکیت دولت است به مردم چه نتایجی را به همراه خواهد داشت؟ وی پاسخ داد: قطعا اینگونه عرضه ها منافع بسیاری را به همراه خواهد داشت. نخست آن که نقدینگی جامعه به سمت تولید هدایت می شود. دوم مردم محل مطمئینی سرمایه گذاری می کنند.

وی افزود: ضمن این که مردم در بنگاه های اقتصادی نقش خواهد داشت. از طرفی این عرضه ها برای خود صاحبان سهام نیز سودآوری خواهد داشت. با توجه به این که پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بنگاه های اقتصادی بسیار خوبی هستند می تواند یکی از بهترین سرمایه گذاری های مردم باشد.

او در ادامه گفت: یکی دیگر از منافعی که عرضه سهام دولتی به مردم به همراه خواهد داشت این است که سرمایه های خرد تجمیع می شود و مردم در تولید و اقتصاد نقش پیدا می کنند. این شرایط بهتر از زمانی است که مردم سرمایه های خود را در محل های غیرمطمئن که ممکن است سودده نباشد یا با ریسک بالایی همراه باشد، سرمایه گذاری کنند.

عاشوری تاکید کرد: اگر بخشی از سهام مجموعه های اقتصادی سودده توسط دولت به صورت خرد به مردم واگذار شود اقدامی بسیار معقول، منطقی و اقتصادی است. زیرا به جز منافع اقتصادی که برای جامعه به همراه دارد نقش آفرینی مردم را نیز در اقتصاد بیشتر می کند.

وی اذعان داشت: اخیرا در مجلس قانونی تصویب شده در جهت احداث پتروپالایشگاه ها یا واحدهای کوچک یا طرح های توسعه ای که این طرح نیز با هدف سهامدار شدن مردم به تصویب رسیده و اقدام مثبتی است.


نظرات