عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هفته آینده و با حضور نمایندگان سهامداران راهکاری های روان سازی دادوستد در بازار پایه بررسی می شود.

بورس 24: عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هفته آینده و با حضور نمایندگان سهامداران راهکاری های روان سازی دادوستد در بازار پایه بررسی می شود.

حسن امیری با تشریح جلسه با موضوع بازار پایه گفت: در چند روز گذشته جلسه ای با حضور رئیس سازمان بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس و نزد نمایندگان مردم تشکیل شد. در این جلسه تمامی ابعاد بازار پایه و اصلاح قوانین و مقررات این بازار توسط دکتر محمدی موشکافی شد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران و عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مقرر شد هفته آینده و با حضور نمایندگان سهامداران راهکاری های روان سازی دادوستد در بازار پایه بررسی شود.

امیری در ادامه گفت: رئیس سازمان بورس در این جلسه عنوان کرد که از اصل مقررات زمان زیادی نگذشته است و بازار نیاز دارد تا یک هفته تا 10 روزکاری مقررات جدید را عملیاتی کند و با شرایط جدید منطبق شود.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه بیان داشت: بازار پایه، هم دارای سهام با ارزش است و هم دارای سهام با ریسک زیاد. بنابراین سهامداران باید حتما به عوامل بنیادین سهم توجه داشته باشند و به دنبال سهامی باشند که پتانسیل مناسبی داشته باشد.

منبع: تسنیم