به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۶٣٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١٠٨٢ میلیارد تومان آن مربوط به فروش شهریور ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٣ درصد رشد داشته است.