به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٣٧٢٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٧٩۴ میلیارد تومان آن مربوط به فروش شهریور ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٣ درصد رشد داشته است.