یک مقام مسئول در استان مرکزی: سهام هپکو داده می شود، به شرکت‌ های دولتی! بیماری است / بیماری درمان می خواهد / عبور از بحران، باید کنیم به گفته وی هم‌ اکنون قرارداد سهام‌ دار آن نیز فسخ شده است و...

بورس 24: سهام هپکو به شرکت‌ های دولتی واگذار می‌ شود.

معاون استاندار مرکزی این سخن را گفت و افزود: راهکار برون‌ رفت از بحران کنونی در شرکتی مثل هپکو اصلاح ساختار، اهلیت خریدار و کاهش هزینه‌ های تولید است.

او گفت: باید به جای بازگشت هپکو به دولت، بیماری آن درمان شود. قرار است برای عبور از بحران، سهام شرکت هپکو به شرکت‌ های دولتی مثل ایدرو و یا کنسرسیوم معدنی واگذار شود.

به گفته وی هم‌ اکنون قرارداد سهام‌ دار آن نیز فسخ شده است.

منبع: عصر ایران