به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ملی صنایع مس ایران در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٠٠١٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ١۵۵۵ میلیارد تومان آن مربوط به فروش شهریور ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۶ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣١ درصد رشد داشته است.