به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت حمل و نقلی ریلی پارسیان اعلام نمود،از تاریخ ٢ مهر ٩٨ نرخ محمولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزایش خواهد یافت.