به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١۵٧ درصدی شرکت پالایش نفت اصفهان از محل سود انباشته، اندوخته طرح و توسعه را صادر نمود.