پیش فروش محصولات برای تحویل ١٣٩٩ بزودی رقم می خورد!! روند تحول در این غول خودروساز را در دو بخش می توان بررسی کرد: اول افزایش تیراژ تولید و رشد فروش مقداری خودرو است که کم کم شیب صعودی به خود می گیرد. دوم هم پایان تعهدات سال گذشته و فروش خودرو با نرخ های فعلی ؛ همان طور که در گزارشات شرکت نیز مشخص است ، قیمت های فعلی فاصله زیادی با نرخ های پیش فروش سال قبل داشته و فروش با نرخ های فعلی می تواند تحولات شگرفی را در بودجه های ماهانه فروش شرکت رقم بزند.

بورس 24 : ایران خودرو در ماه های اخیر با انتشار گزارشات ماهانه خود نشان داد به تدریج در زمینه فروش در حال احیا بوده و تولید و فروش شرکت رشد خوبی را به همراه داشته است.

روند تحول در این غول خودروساز را در دو بخش می توان بررسی کرد:

اول افزایش تیراژ تولید و رشد فروش مقداری خودرو است که کم کم شیب صعودی به خود می گیرد.

دوم هم پایان تعهدات سال گذشته و فروش خودرو با نرخ های فعلی ؛ همان طور که در گزارشات شرکت نیز مشخص است ، قیمت های فعلی فاصله زیادی با نرخ های پیش فروش سال قبل داشته و فروش با نرخ های فعلی می تواند تحولات شگرفی را در بودجه های ماهانه فروش شرکت رقم بزند.

ماه

میزان فروش

(میلیارد تومان)

فروردین

455.7

اردیبهشت

664

خرداد

1180.6

تیر

1660.2

مرداد

1839.2

در قیاس 5 ماهه اخیر هر ماه شرکت با رشد فروش قابل توجهی به نسبت به ماه قبل همراه شده است و می توان انتظار داشت این رویه در شهریور ماه و گزارش 6 ماهه هم ادامه و در نیمه دوم سال شدت بیشتری بگیرد.

این امر ، تاثیرات همان دو عاملی است که عنوان شد ؛ یعنی افزایش تیراژ مقداری فروش در کنار پایان تعهدات فروش سال قبل و افزایش فروش با نرخ های فعلی که به تدریج در گزارشات فروش ماهانه ایران خودرو نمایان و در نیمه دوم سال بیش از پیش مشخص خواهد شد.

آن طور که شواهد و قرائن نشان می دهد ؛ ایران خودرو در حال پاس کردن همه تعهدات خود و از همه مهم تر آغاز پیش فروش محصولات برای سال 1399 است.