بازدهی کل بورس در ۶ ماهه نخست ٩٨ ؛ در مرز ٧٠ درصد خوش به حال سهامداران این سه صنعت ؛ زراعت ، محصولات چرمی و چاپ حدود ۴٠٠ درصد سود کردند!!

بورس 24 : نیمه اول سال به پایان رسید و شاخص کل بورس تهران با بازدهی سنگین 69 درصدی همراه شد.

بررسی های بورس 24 حاکی از آن است : در این 6 ماه سپری شده از سال شاخص صنعت زراعت با بازدهی خیره کننده 376 درصدی همراه شده تا به عنوان پربازده ترین صنعت بازار سرمایه شناخته شود.

این بررسی حاکی از آن است که در 186 روز سپری شده از سال 1398 ، شاخص صنعت محصولات چرمی با بازدهی سنگین 360 درصدی دومین صنعت پربازده بازار سهام بوده و شاخص صنعت انتشار و چاپ با تک سهم افست نیز با جهش بیش از 336 درصدی سومین صنعت پرسود روزهای طلایی سپری شده از سال بوده است.

نکته مهم این که در این پروسه 6 ماهه هیچگونه بازدهی منفی و زیان برای 40 صنعت حاضر در بورس رقم نخورده و بازدهی بیشتر صنایع سه رقمی بوده است.

شرح شاخص

مقدار شاخص در 28 اسفند 97

مقدار شاخص در 31 شهریور98

تغییرات

(درصد)

محصولات فلزی

31232

73417

135

مواد دارویی

13961

38819

178

انبوه سازی

857

2119

147.2

رایانه

17913

26538

48.1

ماشین آلات

29655

87389

194.7

فرآورده های نفتی

750390

1247723

66.2

کانی فلزی

57464

74457

29.6

کانی غیر فلزی

5062

14168

179.9

غذایی به جز قند

5751

16112

180.1

ذغال سنگ

4167

9663

131.9

خودرو

19308

41208

113.4

قند و شکر

21647

53686

148

حمل و نقل

4900

7985

63

وسایل ارتباطی

3067

8643

181.8

سایر مالی

2408

5164

114.4

انتشار و چاپ

324964

1418500

336.5

محصولات کاغذی

22842

87552

283.3

فلزات اساسی

130299

187396

43.8

شیمیایی

11201

18105

61.6

دستگاه های برقی

623288

1534924

146.3

سرمایه گذاریها

3060

6452

110.8

زراعت

15946

75952

376.3

لاستیک

33834

68631

102.8

چند رشته ای صنعتی

18239

27833

52.6

رادیویی

1405

2492

77.4

فنی مهندسی

1065

2910

173.2

کاشی و سرامیک

3543

11672

229.4

بیمه

5823

14043

141.2

منسوجات

1621

3847

137.3

مالی

205265

364578

77.6

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

28964

70377

143

استخراج نفت

881

1649

87.2

محصولات چرمی

2213

10187

360.3

سیمان

982

2540

158.6

بانک ها

921

1522

65.2

برق و گاز و اب و بخار

480

670

39.6

اداره بازارهای مالی

115

237

106

اطلاعات و ارتباطات

206

350

69.9

خرده فروشی به جز وسائل نقلیه

148

371

150.7

شاخص کل

178659

302103

69