بورس ٢۴ : چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که زغال سنگ در بورس انرژی عرضه خواهد شد. این خبر شاید در نگاه اول به دلیل مزایای عرضه محصول در بورس انرژی و برخورداری از شفافیت قیمت گذاری و سایر مزایا، خبر خوشایندی به نظر آمد اما با نگاهی عمیق تر می شد به این حقیقت پی برد که محصولی که در کشور ما انحصاری است و تقریبا ٩٠ درصد آن به یک شرکت فروخته می شود ، چگونه می تواند در بورس انرژی با رقابت خریداران مواجه شده و کشف قیمت شود؟ تصمیم عرضه زغال سنگ در بورس انرژی در حالی گرفته شد که بخش عمده ای از این محصول در چرخه تولید محصول شرکت ذوب آهن اصفهان استفاده می شود و ذوب آهن اصفهان سال های سال خریدار قدرتمند زغال سنگ به شمار می رفت و سال ها نرخ فروش این محصول توسط خود خریدار یعنی ذوب آهن تعیین می شد.

بورس 24 : چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که زغال سنگ در بورس انرژی عرضه خواهد شد. این خبر شاید در نگاه اول به دلیل مزایای عرضه محصول در بورس انرژی و برخورداری از شفافیت قیمت گذاری و سایر مزایا، خبر خوشایندی به نظر آمد اما با نگاهی عمیق تر می شد به این حقیقت پی برد که محصولی که در کشور ما انحصاری است و تقریبا 90 درصد آن به یک شرکت فروخته می شود ، چگونه می تواند در بورس انرژی با رقابت خریداران مواجه شده و کشف قیمت شود؟

تصمیم عرضه زغال سنگ در بورس انرژی در حالی گرفته شد که بخش عمده ای از این محصول در چرخه تولید محصول شرکت ذوب آهن اصفهان استفاده می شود و ذوب آهن اصفهان سال های سال خریدار قدرتمند زغال سنگ به شمار می رفت و سال ها نرخ فروش این محصول توسط خود خریدار یعنی ذوب آهن تعیین می شد.

اما پس از تشکیل انجمن زغال سنگ طی دو سال گذشته تحولی در بازار زغال سنگ پدید آمد. تولیدکنندگان این صنعت موفق شدند زغال سنگ را از بند انحصار خارج کرده و برای فروش محصولات خود فرمولی را بر مبنای نرخ فروش شمش فولاد خوزستان در نظر گیرند.

اما در ماه های اخیر اقداماتی جهت عرضه این محصول در بورس انرژی انجام شد و قرار شد که از ابتدای شهریور ماه شاهد عرضه زغال سنگ در بورس انرژی باشیم.

بررسی های بورس 24 نشان می دهد که دیروز زغال سنگ حرارتی و زغال سنگ کک شو شرکت طبس احیا سپاهان در بورس انرژی ایران عرضه شد و این نخستین عرضه زغال در بورس انرژی بود. یعنی طی ماه های گذشته هیچ عرضه ای در حوزه زغال سنگ در بورس انرژی انجام نشده بود و این اولین و تنها عرضه بود.

متاسفانه نتیجه این عرضه آن گونه ای که انتظار می رفت نبود. به نظر می رسد عدم برنامه ریزی صحیح در عرضه و همچنین عدم بازاریابی مناسب موجب شد که این عرضه بدون مشتری بماند. اما ظاهرا قرار است ، هفته آینده زغال سنگ عرضه دیگری در بورس انرژی داشته باشد.