بورس ٢۴ : معاون اقتصادی و مالی شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر کرد... خبر رسیده که محسن بازار نوی ، «فملی» را به مقصد دیگری ترک کرده و کیارش مهرانی جایگزین او در این پست شده است.او دارای مدرک دکترای مدیریت مالی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی است...

بورس 24 : معاون اقتصادی و مالی شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر کرد.

خبر رسیده که محسن بازار نوی ، «فملی» را به مقصد دیگری ترک کرده و کیارش مهرانی جایگزین او در این پست شده است.او دارای مدرک دکترای مدیریت مالی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی است.

مهرانی پیش از این هم در شرکت آتیه اندیشان مس حضور داشت و دور از این مجموعه نبوده است.پیش از این محسن بازار نوی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران بود که ظاهرا به زودی در پتروشیمی جم حضور خواهد داشت.

بازار نوی پیش از حضور در مس، عضو هیات مدیره شرکت صادراتی زرین بود و از سال ۹۵ در مس حضور داشت.گفتنی است ، از اردیبهشت امسال مدیریت شرکت ملی صنایع مس به اردشیر سعد محمدی سپرده شده است.