به گزارش بورس٢۴، روز چهارشنبه مورخ سوم مهر ماه شاهد عرضه اولیه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بازار فرابورس خواهیم بود. بدین ترتیب،سهام این شرکت در رنج قیمتی ١٩٠ تا ١٩٩ تومان با سهمیه هر کد معاملاتی ٢۴٠٠ سهم عرضه خواهد شد