وزیر راه: سه نوع ریل لازم است ذوب آهن همه را تولید می کند برای تامین ریل مورد نیاز مترو اصفهان - بهارستان، قرارداد خرید ریل به صورت انبوه بین شرکت شهرهای جدید و شرکت ذوب آهن اصفهان امضاء شده است...

بورس 24: وزیر راه و شهرسازی بیان اینکه مترو اصفهان - بهارستان سال 1400 به بهره برداری می رسد، گفت: ریل مورد نیاز این طرح از شرکت ذوب آهن اصفهان تامین خواهد شد.

محمد اسلامی در بازدید از طرح مترو اصفهان - بهارستان با اشاره به اینکه کارهای اساسی این طرح به طور تقریبی انجام شده است و مانعی در سر راه آن وجود ندارد افزود: برای تامین ریل مورد نیاز مترو اصفهان - بهارستان قرارداد خرید ریل به صورت انبوه بین شرکت شهرهای جدید و شرکت ذوب آهن اصفهان امضاء شده است.

وی گفت: هزینه های طرح مترو اصفهان - بهارستان را تامین خواهیم کرد تا در زمان یاد شده به بهره برداری برسد. 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای قطار شهری، حمل و بار و مسافر و همچنین قطارهای پر سرعت سه نوع ریل متفاوت نیاز است گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان در حال حاضر هر سه نوع ریل یاد شده را تولید می کند.

طول طرح مترو اصفهان - بهارستان 14.7 کیلومتر است و برای راه اندازی آن 3000 تن ریل نیاز است، که طی 5 قرارداد 600 تنی، ریل آن از طریق شرکت ذوب آهن اصفهان تامین خواهد شد.