بورس ٢۴ : تقاضا برای خرید خانه های در حال ساخت نسبت به خرید آپارتمان کلید آماده افزایش پیدا کرد. مشاورین املاک می گویند: بخشی از بازار معاملات ملک که به خرید و فروش واحدهای مجتمع های مسکونی در حال ساخت اختصاص دارد نسبت به بخش دیگر بازار که خانه های آماده در آن معامله می شود، جان گرفته است!

بورس 24 : تقاضا برای خرید خانه های در حال ساخت نسبت به خرید آپارتمان کلید آماده افزایش پیدا کرد.

مشاورین املاک می گویند: بخشی از بازار معاملات ملک که به خرید و فروش واحدهای مجتمع های مسکونی در حال ساخت اختصاص دارد نسبت به بخش دیگر بازار که خانه های آماده در آن معامله می شود، جان گرفته است!

بازاریاب های مسکن دلیل مراجعه افراد برای پیش فروش و پیش خرید را یک موضوع عنوان می کنند: «ناتوانی در خرید مسکن و ناتوانی در فروش واحد آماده». مشاوران املاک در تحلیل این موضوع معتقدند: شرایط قیمت مسکن به گونه ای است که نه سازنده ها توان فروش دارند و نه خریداران توان خرید در نتیجه دو گروه تلاش می کنند قبل از اینکه ساختمان تکمیل شود، با قیمت کمتر از یک خانه آماده، معامله را به اصطلاح املاکی ها جوش دهند.

در مناطقی که قیمت فروش واحدهای نوساز کلیدنخورده نزدیک به متری 20 میلی تومان است واحدهای در حال ساخت با قیمتی کمی بیشتر از 15 میلیون تومان پیش فروش می شود. در مناطقی هم که قیمت نوسازها به متری 30 میلیون تومان رسیده فایل های پیش فروش با قیمت حدود 25 میلیون تومان در مترمربع عرضه شده است.

در بنگاه های مسکن واقع در غرب تهران از هر 10 فایل فروشی، حداقل یک فایل مربوط به پیش فروش است. در سمت تقاضا اما به ازای هر سه نفر مراجعه کننده، یکی برای پیش خرید آمده است.